Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche
Lid worden van de BMS Activiteiten Wkkgz

Welkom bij de BMS

De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1992. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Branche-erkende opleidingsinstituten

Om te kunnen voorzien in een kwaliteitsborging in de massage- en sportverzorgingsbranche heeft de BMS in samenwerking met diverse opleidingsinstituten een reeks kwaliteitscriteria opgesteld aan de hand waarvan 'een goede opleider' dient te werken. Een overzicht van deze branche-erkende opleidingsinstituten, opleidingen en/of cursussen vindt u hier.

Lidmaatschap

BMS-leden zijn standaard meeverzekerd op de collectieve ongevallenverzekering via AON Verzekeringen, ontvangen 4x per jaar het verenigingsorgaan Message en kunnen gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan diverse activiteiten. Tevens hebben wij een Massageteam, waarbij u zich kunt aansluiten. Het BMS Massageteam is al meer dan 10 jaar actief tijdens bekende sportevenementen, maar werkt ook op kleinere schaal.

Aanvullend verzekeringspakket (niet verplicht)

BMS-leden kunnen voor € 99,00 een aanvullend verzekeringspakket (met Europese dekking) afsluiten via Balens Verzekeringen. Dit pakket bestaat uit een beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering én een rechtsbijstandverzekering met een eigen risico van € 0,00. Zonder BMS-lidmaatschap kost dit pakket € 170,00.