Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz is in werking getreden per 1 januari 2016 met een overgangstermijn van 1 jaar. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2017 als zorgaanbieder volledig moet voldoen aan de bepalingen van deze wetgeving.

Meer informatie over de Wkkgz vindt u hier.

Wij als BMS zijn een samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG heeft zich via Quasir bij de Stichting Zorggeschil aangesloten. Dit is een onafhankelijke Geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend.

BMS-leden kunnen zich voor € 49,00 (of € 135,00 in combinatie met Balens) laten registreren voor de Wkkgz, inclusief onafhankelijke geschilleninstantie erkend door het Ministerie van VWS.

Omschrijving Kosten
  • U ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
  • Als uw cliënt een klacht indient, krijgt u begeleiding door een klachtenfunctionaris.
  • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt u juridische bijstand.
  • Wkkgz-garantie: u wordt geregistreerd bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • Als een klacht uitmondt in een geschil, behandelt deze instantie het geschil.
€ 49,00
BMS-leden

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren