Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

Adreswijziging

BMS-leden kunnen het onderstaande formulier gebruiken om een adreswijziging door te geven. Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Beveiligingscode

E-mailregistratie

Tijdens de inventarisatie van ons ledenbestand is gebleken dat wij niet altijd beschikken over een (actueel) e-mailadres. Juist in deze snelle tijden lijkt het ons nuttig om u informatie in digitale vorm te kunnen toezenden. BMS-leden kunnen het onderstaande formulier gebruiken om een (nieuw) e-mailadres door te geven.

Beveiligingscode